۱۳۹۸-۱۱-۲۳
آموزش Section در مافین بیلدر

آموزش کار با Section در مافین بیلدر – قسمت بندی صفحه در قالب Be

Section، اولین گام از صفحه ساز مافین بیلدر قالب بی است، همه ی موارد مربوط به Section در این آموزش نامبرده شده است.
۱۳۹۸-۱۱-۲۴
ستون بندی عرض صفحه در مافین بیلدر

آموزش ستون بندی عرض صفحه در مافین بیلدر – عرض ابزار قالب ‌Be در صفحه

قالب بی این امکان رو به شما میده که ابزارهای مختلف صفحه سازش رو ب هر اندازه ای که میخواید ستون بندی کنید.
۱۳۹۸-۱۱-۲۶
آموزش کار با Wrap در مافین بیلدر - باکس ابزار در صفحه ساز قالب Be

آموزش کار با Wrap در مافین بیلدر – باکس ابزار در صفحه ساز قالب Be

با Wrap که به عنوان دومین گام در ترکیب با سکشن مافین بیلدر است، صفحه را به زیربخش های مختلفی تقسیم می کنیم.
خرید قالب بی